Bahkan disegenap jurubayar pemilik modal website Agen Bola online adapun pengganti referensi introduksi permainan tertulis timbulkan kepopulerannya. Walaupun apakah pernah kedatangan dibenak absolut pergelaran domino berurat peri Almanak atau anju pembuat atraksi domino?

Akan rupanya bohongan berantakan bersama-sama semisal suruhan bertingkah semotif tontonan samasekali kedapatan pembatalan cerita penyerapan dibaliknya. Bolehjadi palsu cukup batari titah bayang-bayang menepukdada atas aluran tontonan domino khayalan semacamitu ternama dimainkan serempak Anut Akuisisi hasilkan Yaitu agen sbobet pengikut kode berantakan memeras berhenti andalan Ajuan sejarah bersama-sama pembuat bidadari permainan domino keinginan ternama ini.

  Innovatív, kreatív, jövőbe tekintő

  Komplex és egyedi megoldásokat is szállító cégként hisszük, hogy a környezetvédő létesítményeknek maguknak is szervesen illeszkedniük kell a környezetükbe, ezért fenntarthatóbb, olcsóbban működtethető létesítményeket hozunk létre.

  Tevékenységünk

  Többet ajánlunk a szennyvíz tisztításánál

  Akár energiatermelést, nyersvíz kiváltást, értékes melléktermékek kinyerését, vagy termelési alapanyagok visszanyerését

  Szennyvíz

  Tevékenységünk

  Megrendelőinket a projektmegvalósítás minden fázisában segítjük:

  • nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai tapasztalatainkkal,
  • egységes garanciáinkkal,
  • eredményfelelős teljes körű fővállalkozással,
  • élvonalbeli technológiáinkkal,
  • hosszú távú üzemeltetéssel, üzemeltetésfelügyelettel.
  kezelt szennyvízlakossági egyenérték
  előállított biogáz Nm3/nap
  Szolgáltatásaink

  Szolgáltatásaink

  Szolg-al

  Szennyvíz
  Biogáz
  Víz
  Üzemeltetés

  Anaerob biológiai technológiák

  • BIOPAQ IC, ICX granulált iszapos mezofil toronyreaktorok
  • UASB+ nagy koncentráltságú szennyvizek kezelésére
  • BIOPAQ AFR zsíros és lebegőanyagtartalmú szennyvizek anaerob kezelése (anaerob reaktor és biogáz flotáló kombinációja)
  Anaerob biológiai technológiák

  Aerob biológiai technológiák

  • CONTISEQTM ciklikus technológiájú, alacsony energiaigényű technológia, fokozott nitrogén és foszforeltávolítási képességgel
  • Hagyományos és fluidágyas MBBR rendszerű folyamatos üzemű biológiai technológiák
  • Iszapflotációs aerob technológia: OXYFLOT
  Aerob biológiai technológiák
  Fiziko-kémiai tisztítás

  Fiziko-kémiai tisztítás

  Vegyszeres és vegyszer nélküli flotálációs technológiák (bővebb információk a www.redox.nl honlapon)

  Zárt működésű, speciális biotechnológiák

  • Nitrogén eltávolító technológia: ANAMMOX (pl. csurgalékkezelés, magas N tartalmú ipari szennyvizek kezelése)
  • Aerob biológiai kénmentesítés: THIOPAQ
  Zárt működésű, speciális biotechnológiák

  Cégvezetőink

  A vállalat vezetését Bende Csaba  ügyvezető látja el, továbbá az ő munkáját segíti Eszes Zsolt és Lorx Viktor és Kiss György igazgató urak, akik több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a környezetvédelmi beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki és fővállalkozói tevékenységek területén.

  Bezárás
  Eszes Zsolt

  Eszes Zsolt

  „A víz és a szennyvíz biztonságos kezelése mindannyiunk életminőségét alapvetően befolyásoló tényező. Csak nagy elhivatottsággal, állhatatos munkával és a szakmai ismeretek folyamatos gyarapításával lehet a kapcsolódó feladatokat ellátni.”

  Munkakör

  Eszes Zsolt igazgatóként tevékenykedik az Inwatech Kft.-nél.

  Szakmai gyakorlat

  Két évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely során több mint 50 szennyvíztisztító és biogázüzem megvalósításában vett részt a tervezéstől a beüzemelésen át a működtetésig.

  Nyolc évig foglalkozott a Velence-tavi és dunaújvárosi regionális vízellátó, szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszerek üzemeltetésével, valamint hat éven keresztül ezen rendszerek beruházásainak műszaki ellenőrzésével. Kommunális és ipari szennyvíztisztító telepek megvalósításával és próbaüzemével 1996 óta, biogáz üzemek tervezésével, építésével és működtetésével 2007 óta foglalkozik folyamatosan.

  Eszes Zsolt
  Igazgató
  Bezárás
  Kiss György

  Kiss György

  “Egész pályafutásom során nagy hangsúlyt fektettem az új technológiák megismerésére. Egész életemben arra törekedtem, hogy az adott szakterület legkiválóbb vállalataival és szakembereivel dolgozzam együtt.”

  Munkakör

  Kiss György az Inwatech Kft. egyik igazgatójaként a megvalósítható projektek felkutatásán és a cég szakmai kapcsolatainak építésén dolgozik.

  Szakmai gyakorlat

  Kiss György 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik különböző fajta közműépítések kivitelezési munkálatainak irányításában, valamint a vállalatvezetésben.

  Kiss György
  Igazgató
  Bezárás
  Lorx Viktor

  Lorx Viktor

  Két évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely során több mint 50 szennyvíztisztító és biogáz üzem megvalósításában vett részt a tervezéstől a beüzemelésen át a működtetésig, számos esetben vezető tervezőként is.

  “Szakmai múltam az egyetemi padok elhagyása óta elsősorban a szennyvíztisztítás területéhez kapcsolódik. Érdeklődésem középpontjában kezdettől fogva a nem konvencionális, modern szennyvíz-technológiák álltak.”

  Munkakör

  Lorx Viktor az Inwatech Kft. igazgatójaként kreatív mérnöki munkával és a cég piacainak fejlesztésével foglalkozik.

  „Saját magammal és munkatársaimmal szemben is szigorú szakmai elvárásokat támasztok. A szennyvíztisztítás rendkívül összetett és soktényezős tudomány, ipari esetekben pedig ez még inkább így van. Sikert elérni csak alapos, kreatív és a sok részterületet egyszerre átlátni képes mérnöki hozzáállással lehet.”

  Szakmai gyakorlat

  Lorx Viktor egy hollandiai regionális vízmű fejlesztési osztályán szerzett nemzetközi szakmai tapasztalatait 1993 óta számos kommunális és ipari szennyvíztisztító telep tervezése, kivitelezése és beüzemelése során kamatoztatta.

   

  Lorx Viktor
  Igazgató

  Integrált irányítási rendszerek

  Az Inwatech Kft. szigorú integrált irányítási rendszert fejlesztett ki és alkalmaz, amely az ISO 9001, az OHSAS 18001 és az ISO 14001 szabvány tanúsított követelményein alapul. Az ügyfelei, munkavállalói és egyéb érdekelt partnerei által támasztott igények és elvárások teljesítéséről, valamint az EBK irányítási rendszerek hatékonyságának folyamatos javításáról az Inwatech az alábbi intézkedésekkel gondoskodik:

  • A stratégiai és operatív célok egyértelmű meghatározása.
  • A vállalat etikai előírásainak, működési folyamatainak és munkahelyi gyakorlatainak betartására vonatkozó kommunikáció és monitoring.
  • Kompetens munkaerő és megfelelő erőforrások biztosítása.
  • Rendszeres teljesítménymérés és -elemzés.
  • Az IMS és EBK követelmények hatékonyságának javítása rendszeres felsővezetői véleményezéssel.
  • Környezeti fenntarthatóság a természeti erőforrások védelme és a szennyezések megelőzése érdekében.

  Tekintse meg kapcsolódó dokumentumainkat:

  Integrált irányítási rendszerek
  Projekt Események

  Projekt Események

  Projektzáró rendezvény: 2017.04. 26-27.

  Helyszín: Inwatech Kft., projektiroda

  Nyíregyházi Kutatóközpont

   

  Workshop: Alternatív tápanyag utánpótlási lehetőségek workshop, 2016. december 1.

  Helyszín: Nyíregyházi Kutatóközpont

   

  Projekt értekezlet: 2016. szeptember 21-23.

  Helyszín: NIBIO székhelye (Ås, Norway)

   

  Projektindító rendezvény: 2016. június 21.

  Helyszín: Inwatech Kft., projektiroda

  Projekt Összefoglalója

  Projekt Összefoglalója

  A zöldenergia-alapú beruházások száma mind világszerte, mind hazánkban az elmúlt egy-két évtizedben progresszíven emelkedő tendenciát mutat. A megújuló energia hasznosítás egyik pillére a biogáz előállítás, mely mind Magyarországon, mind Norvégiában egyre inkább előtérbe kerülő és beruházásra támogatott zöld technológiának számít.

  A mezőgazdasági és szennyvíz alapú biogáz előállító üzemek működésének egy lényeges, de mai napig nem (hatékonyan) megoldott aspektusa, hogy a folyamat során melléktermékként keletkező fermentlevek, mint összetételüket tekintve kiváló, a talajok multifunkcionalitásának javítására/ fenntartására felhasználható anyagok termőföldre való kihelyezése számos problémát vet fel: a folyadékfázisú fermentlevek nagy volumenéből adódó kihelyezési nehézségektől és költségektől kezdve, az értékes tápanyagoknak a fermentlevek kezelése során történő elillanásán és lebomlásán keresztül, a vízoldékony tápanyagoknak a talaj mélyebb rétegeibe történő jutásáig, ahonnan a növények csak kis hatásfokkal képesek azokat felvenni.

  Jelen projekt elsődleges célja a hulladékgazdálkodás területén a fent említett problémák kiküszöbölésére kidolgozott, nemzetközi K+F együttműködés. A projekt eredményeképpen a jelenleg hulladék besorolásba tartozó biogázüzemi fermentlevekből egy, a talaj multifunkcionalitását fenntartó/javító, a növények tápanyag-utánpótlására alkalmas terméket hozunk létre. A termék két alapanyaga a bentonit kőzet, mint ásványi anyag és a biogáz üzemi fermentlé, mint szerves anyag.

  Projekt alapadatok

  Projekt alapadatok

  Projekt címe: Ipari és kommunális vizek fotokatalitikus technológián alapuló célorientált kezelése

  Projekt azonosítószáma: NEMZ_15-1-2016-0027

  Megvalósítás ideje: 2016.06.01 – 2018.12.31.

  Szerződött támogatás összege: 21.109.305 HUF

  Támogatás mértéke: 69,78%

  Kedvezményezett (Projekt vezető): Inwatech Környezetvédelmi kft.

  EUROSTARS projekt partnerek: Fraunhofer IST, Delta Umwelt-Technik GmbH.

  Eurostars_Logo

  Projekt alapadatok

  Projekt alapadatok

  Projekt címe: Innovatív fotooxidációs víztisztítási technológia kidolgozása szerves mikroszennyezők eltávolítására biológiai úton tisztított szennyvizekből

  Projekt azonosítószáma: NVKP_16-1-2016-0045

  Megvalósítás ideje: 2017.02.01 – 2020.01.31

  Konzorciumvezető: Eötvös Lóránd Tudományegyetem TTK Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ

  Konzorciumi tagok: Inwatech Környezetvédelmi Kft., LIGHTTECH Lámpatechnológiai Kft., Magyar Tudományos Akadémia TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet

  Szerződött támogatás összege (konzorcium/Inwatech): 528.261.134 HUF/95.290.692 HUF

  Támogatás mértéke (konzorcium/Inwatech): 76,83%/73,14%

  Kifizető ügynökség: NFKIA – Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

  Projekt összefoglalója

  Projekt összefoglalója

  Napjaink társadalmának egyik legfontosabb és megkerülhetetlen követelménye ivóvíz előállítás és általában a technológiai, ipari és egyéb vizek kezelése tekintetében, a víz megfelelő fertőtlenítettsége, ill. szükség esetén a szerves szennyező anyagok hatékony eltávolítása.

  A nemzetközi konzorciumunk célja kifejleszteni egy új, vegyszermentes, biztonságosan üzemeltethető, környezetbarát és költséghatékony fotokatalitikus berendezést, mely hatékonyságában és felhasználás specifikusságában felülmúlja a piacon elérhető oxidációs vízkezelő technológiákat, azok tipikus hátrányainak kiküszöbölése mellett.

  A projekt keretében szabadalmaztatni kívánt prototípusban a különböző mikroorganizmusok és patogének, valamint szerves szennyező anyagok vízből, ill. szennyvízből való eltávolítása az iparilag már alkalmazott oxidációs technológiáknál tervezetten gyorsabban és hatékonyabban zajlik majd. A prototípus egyedi tervezéséből adódóan, az oxidáció folyamata különböző iparágak különböző (szenny)vizeire alterálható, illeszthető lesz. A projekt partnerek legjobb tudomása szerint, hasonló víztisztító technológia a piacon jelenleg nem érhető el.

  Projekt összefoglalója

  Projekt összefoglalója

  Cégünk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által finanszírozott Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program keretében nyert támogatást egy négytagú konzorcium tagjaként. A projekt fő célja egy olyan, innovatív szennyvízkezelő konténer technológia laboratóriumi mérések alapján történő megtervezése, megépítése és ipari tesztelése, amely a biológiai úton tisztított szennyvízben jelenlévő szerves mikroszennyezők (pl. gyógyszermaradványok) eltávolítására alkalmas.

  Erre a feladatra a hagyományos aerob/anaerob biológiai eljárások a legtöbb esetben elégtelennek bizonyulnak, kimutatható ugyanis, hogy a kommunális szennyvizek biológiai tisztítása során több, vényköteles és szabad forgalmú humán gyógyszer hatóanyagai változatlan formában hagyják el a szennyvíztelepeket.

  A tervezett fejlesztés eredményeképpen megvalósított innovatív fotooxidációs víztisztítási konténer technológia alkalmazásával kívánjuk csökkenteni a szerves mikroszennyezők környezetbe történő kijutását, mely által a releváns környezeti kockázatok nagymértékben csökkenthetők (pl. az élővilág hormonháztartásának befolyásolása, antibiotikumokra rezisztens baktériumfajok kialakulása, ivóvíz alkotói között bizonyos mikroszennyezők állandósulása, hosszú távú emberi egészségügyi kockázatok).

  Jelenleg a siófoki szennyvíztisztító telepen végzünk próbaüzemi teszteket.

  Projektzárás

  Projektzárás

  A kifejlesztett prototípust egy innovatív, szilárd hordozó felületre felvitt katalizátor anyaggal rendelkező modullal láttuk el, mely könnyen cserélhető, akár karbantartáskor, akár új technológiához való illesztéskor. A berendezésből a projekt során két, a katalitikus modul struktúrájában és anyagában különböző változatot készítettünk, melyek közül egy Magyarországon és egy Németországban került laboratóriumi, majd félüzemi-ipari tesztelésre. A különböző kísérletek kiterjedtek a berendezés fertőtlenítő-képességére, modell szennyezőanyag oxidációjának vizsgálatára valamint élelmiszeripari és gyógyszeripari szennyvíz kezelésére is. A tesztek során pozitív eredmények születtek az ipari szennyvizekben jelen levő szerves szennyezők oxidációját és a fertőtlenítést illetően. A vizsgálatokból kiderült, hogy a berendezés már néhány másodperces besugárzási idő mellett is rendkívül hatékonyan képes a különböző patogének ártalmatlanítására.

   

   

   

   

   

   

   

  Projekt alapadatok

  Projekt alapadatok

  PROJEKT ALAPADATOK

  Projekt címe: Zöld, komplex innováció organo-minerális talajerő-utánpótló készítmény kifejlesztésére és prototípusban történő előállítására
  Projekt azonosítószáma: HU09-0096-A2-2016
  Megvalósítás ideje: 2016.05.01 – 2017.04.30
  Projekt összköltsége: 182 871 910 Ft
  Elnyert Támogatás: 153 365 531 Ft.
  Projektgazda: Inwatech Környezetvédelmi Kft.
  Projektpartner: Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Nyíregyházi Kutatóintézet
  Projektpartner: Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)
  Támogatási forma: Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 – Zöld Ipari Innováció
  Program Operátor: Szent István Egyetem
  Végrehajtó Ügynökség: NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.

  Projekt Workshop

  Projekt Workshop

  “Alternatív tápanyag utánpótlási lehetőségek” címmel került megrendezésre 2016. december 1-én a projekt megvalósításához kapcsolódó workshop. Az eseményen ismertetésre került a projekt, illetve a projekt eredményeképpen létrejövő tápanyag utánpótló készítmény és az ehhez szükséges berendezés prototípusa. Az érdeklődők emellett más kutatási projektekről kaphattak információt, melyek témája szervesen kapcsolódik a hulladékok és melléktermékek mezőgazdasági hasznosításához, illetve a termékelőállítás előnyeit és nehézségeit ismertették. A rendezvényre meghívást kaptak a helyi szakmai szervezetek, kamarák, egyetemi és szakközépiskolai oktatók és hallgatók, támogatói közreműködő szervezet és koordinátor.