Innovatív, kreatív, jövőbe tekintő

  Komplex és egyedi megoldásokat is szállító cégként hisszük, hogy a környezetvédő létesítményeknek maguknak is szervesen illeszkedniük kell a környezetükbe, ezért fenntarthatóbb, olcsóbban működtethető létesítményeket hozunk létre.

  Tevékenységünk

  Többet ajánlunk a szennyvíz tisztításánál

  Akár energiatermelést, nyersvíz kiváltást, értékes melléktermékek kinyerését, vagy termelési alapanyagok visszanyerését

  Szennyvíz

  Tevékenységünk

  Megrendelőinket a projektmegvalósítás minden fázisában segítjük:

  • nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai tapasztalatainkkal,
  • egységes garanciáinkkal,
  • eredményfelelős teljes körű fővállalkozással,
  • élvonalbeli technológiáinkkal,
  • hosszú távú üzemeltetéssel, üzemeltetésfelügyelettel.
  kezelt szennyvízlakossági egyenérték
  előállított biogáz Nm3/nap
  Szolgáltatásaink

  Szolgáltatásaink

  Szolg-al

  Szennyvíz
  Biogáz
  Víz
  Üzemeltetés

  Anaerob biológiai technológiák

  • BIOPAQ IC, ICX granulált iszapos mezofil toronyreaktorok
  • UASB+ nagy koncentráltságú szennyvizek kezelésére
  • BIOPAQ AFR zsíros és lebegőanyagtartalmú szennyvizek anaerob kezelése (anaerob reaktor és biogáz flotáló kombinációja)
  Anaerob biológiai technológiák

  Aerob biológiai technológiák

  • CONTISEQTM ciklikus technológiájú, alacsony energiaigényű technológia, fokozott nitrogén és foszforeltávolítási képességgel
  • Hagyományos és fluidágyas MBBR rendszerű folyamatos üzemű biológiai technológiák
  • Iszapflotációs aerob technológia: OXYFLOT
  Aerob biológiai technológiák
  Fiziko-kémiai tisztítás

  Fiziko-kémiai tisztítás

  Vegyszeres és vegyszer nélküli flotálációs technológiák (bővebb információk a www.redox.nl honlapon)

  Zárt működésű, speciális biotechnológiák

  • Nitrogén eltávolító technológia: ANAMMOX (pl. csurgalékkezelés, magas N tartalmú ipari szennyvizek kezelése)
  • Aerob biológiai kénmentesítés: THIOPAQ
  Zárt működésű, speciális biotechnológiák

  Cégvezetőink

  A vállalat vezetését Bende Csaba  ügyvezető látja el, továbbá az ő munkáját segíti Eszes Zsolt és Lorx Viktor és Kiss György igazgató urak, akik több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a környezetvédelmi beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki és fővállalkozói tevékenységek területén.

  Bezárás
  Eszes Zsolt

  Eszes Zsolt

  „A víz és a szennyvíz biztonságos kezelése mindannyiunk életminőségét alapvetően befolyásoló tényező. Csak nagy elhivatottsággal, állhatatos munkával és a szakmai ismeretek folyamatos gyarapításával lehet a kapcsolódó feladatokat ellátni.”

  Munkakör

  Eszes Zsolt igazgatóként tevékenykedik az Inwatech Kft.-nél.

  Szakmai gyakorlat

  Két évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely során több mint 50 szennyvíztisztító és biogázüzem megvalósításában vett részt a tervezéstől a beüzemelésen át a működtetésig.

  Nyolc évig foglalkozott a Velence-tavi és dunaújvárosi regionális vízellátó, szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszerek üzemeltetésével, valamint hat éven keresztül ezen rendszerek beruházásainak műszaki ellenőrzésével. Kommunális és ipari szennyvíztisztító telepek megvalósításával és próbaüzemével 1996 óta, biogáz üzemek tervezésével, építésével és működtetésével 2007 óta foglalkozik folyamatosan.

  Eszes Zsolt
  Igazgató
  Bezárás
  Kiss György

  Kiss György

  “Egész pályafutásom során nagy hangsúlyt fektettem az új technológiák megismerésére. Egész életemben arra törekedtem, hogy az adott szakterület legkiválóbb vállalataival és szakembereivel dolgozzam együtt.”

  Munkakör

  Kiss György az Inwatech Kft. egyik igazgatójaként a megvalósítható projektek felkutatásán és a cég szakmai kapcsolatainak építésén dolgozik.

  Szakmai gyakorlat

  Kiss György 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik különböző fajta közműépítések kivitelezési munkálatainak irányításában, valamint a vállalatvezetésben.

  Kiss György
  Igazgató
  Bezárás
  Lorx Viktor

  Lorx Viktor

  Két évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely során több mint 50 szennyvíztisztító és biogáz üzem megvalósításában vett részt a tervezéstől a beüzemelésen át a működtetésig, számos esetben vezető tervezőként is.

  “Szakmai múltam az egyetemi padok elhagyása óta elsősorban a szennyvíztisztítás területéhez kapcsolódik. Érdeklődésem középpontjában kezdettől fogva a nem konvencionális, modern szennyvíz-technológiák álltak.”

  Munkakör

  Lorx Viktor az Inwatech Kft. igazgatójaként kreatív mérnöki munkával és a cég piacainak fejlesztésével foglalkozik.

  „Saját magammal és munkatársaimmal szemben is szigorú szakmai elvárásokat támasztok. A szennyvíztisztítás rendkívül összetett és soktényezős tudomány, ipari esetekben pedig ez még inkább így van. Sikert elérni csak alapos, kreatív és a sok részterületet egyszerre átlátni képes mérnöki hozzáállással lehet.”

  Szakmai gyakorlat

  Lorx Viktor egy hollandiai regionális vízmű fejlesztési osztályán szerzett nemzetközi szakmai tapasztalatait 1993 óta számos kommunális és ipari szennyvíztisztító telep tervezése, kivitelezése és beüzemelése során kamatoztatta.

   

  Lorx Viktor
  Igazgató

  Integrált irányítási rendszerek

  Az Inwatech Kft. szigorú integrált irányítási rendszert fejlesztett ki és alkalmaz, amely az ISO 9001, az OHSAS 18001 és az ISO 14001 szabvány tanúsított követelményein alapul. Az ügyfelei, munkavállalói és egyéb érdekelt partnerei által támasztott igények és elvárások teljesítéséről, valamint az EBK irányítási rendszerek hatékonyságának folyamatos javításáról az Inwatech az alábbi intézkedésekkel gondoskodik:

  • A stratégiai és operatív célok egyértelmű meghatározása.
  • A vállalat etikai előírásainak, működési folyamatainak és munkahelyi gyakorlatainak betartására vonatkozó kommunikáció és monitoring.
  • Kompetens munkaerő és megfelelő erőforrások biztosítása.
  • Rendszeres teljesítménymérés és -elemzés.
  • Az IMS és EBK követelmények hatékonyságának javítása rendszeres felsővezetői véleményezéssel.
  • Környezeti fenntarthatóság a természeti erőforrások védelme és a szennyezések megelőzése érdekében.

  Tekintse meg kapcsolódó dokumentumainkat:

  Integrált irányítási rendszerek
  Kapcsolat

  Telephelyeink